Preprava osôb

CENOVÁ AKCIA PRE VÝLETY
Platí pre dopravu na výlety podľa individuálnych požiadaviek s návratom do miesta odchodu:

  • do 800 km … 0,50 € / km
  • 800 – 2 000 km … 0,40 € / km
  • nad 2 000 km … 0,36 € / km

Cenová akcia platí do 30. 6. 2017

FOTO AUTA
fiat ducato panorama, BuonaVia, preprava osôb Košice, transport, autodoprava,
fiat ducato panorama, BuonaVia, preprava osôb Košice, transport, autodoprava,
fiat ducato panorama, BuonaVia, preprava osôb Košice, transport, autodoprava,
fiat ducato panorama, BuonaVia, preprava osôb Košice, transport, autodoprava,
fiat ducato panorama, BuonaVia, preprava osôb Košice, transport, autodoprava,
fiat ducato panorama, BuonaVia, preprava osôb Košice, transport, autodoprava,
fiat ducato panorama, sedenie, cestujúci
fiat ducato panorama, sedenie, cestujúci
fiat ducato panorama, sedenie, cestujúci
fiat ducato panorama kufor, batožinový priestor
BEZPEČNOSŤ DETÍ
 
OBČERSTVENIE
MOŽNOSŤ DOBITIA SMARTPHONOV
 
POISTENIE
Súčasťou ceny za dopravu je aj úrazové poistenie osôb vo vozidle pre každé sedadlo vo vozidle. Ďalšie poistenie si hradí klient individuálne.
NAŠIM POSLANÍM JE
PREPRAVA OSÔB PODĽA INDIVIDUÁLNYCH POŽIADAVIEK A DO RÔZNYCH CIEĽOV
DOPRAVA OSÔB DO DESTINÁCIÍ VLASTNEJ CESTOVNEJ AGENTÚRY
NAŠOU AMBÍCIOU JE
SPOKOJNÝ KLIENT
SPOĽAHLIVÉ VOZIDLO
BEZPEČNOSŤ A POHODLNOSŤ